skip to Main Content
1137 Budapest, Szent István krt. 24.

Kontrolling

Kontrolling modell adaptálása a helyi intézményi sajátosságok figyelembe vételével. A rendszer kialakítása, kontrolling szervezet kiépítése, a munkatársak képzése. Szükség szerint az alkalmazás folyamatos menedzselése. Esetszintű ráfordításgyűjtő, fedezetszámításra alkalmas kontrolling rendszerek kialakítása.

Szervezetfejlesztés

Az intézményi tevékenységek és a szervezet harmóniájának értékelése. Fejlesztési javaslat hatékony működést biztosító struktúrára. Regionális intézményi együttműködések kialakítása, integrációk, fúziók koncepciója, végrehajtása.

Ellátástervezés

Egészségügyi ellátási területi egységek, térségek intézményi, szakmai összetételének, kapacitásrendjének szabályozása, finomhangolása, Az ellátási terület betegei migrációjának vizsgálata, okok feltárása, akcióterv készítés és a végrehajtás támogatása.

Intézmény átalakítás

Az intézményműködtetési / tulajdonlási szabályait előíró törvényi rendelkezések hatás és mozgástér vizsgálata. Az átalakulás döntés-előkészítési tevékenységének támogatása. Közreműködés az átalakítás lebonyolításában.

Stratégiai tervezés

Elméleti megalapozottságú stratégiai tervezés projektek előkészítése, levezetése és az eredmények meghatározása. Ellátási terület / Intézmény / szakma szintű cselekvési programok összeállítása. Uniós programokhoz kapcsolódó fejlesztési tervek készítése.

Gazdálkodásjavítás

Intézményi, klinikai gazdálkodás erős / gyenge pontjainak feltárása.  A gazdálkodást javító akciók meghatározása, a várható eredmények számszerűsítése. A működés változtatás követése, segítése, monitorozása.

Vezetői Információs Rendszer

A menedzsment számára szükséges adatok, információk előállítását, tárolását, elérését biztosító rendszerek kialakítása, bevezetése, fejlesztése, a működtetés szervezeti feltételeinek megteremtése.

Válságkezelés

Az intézmény gazdálkodási folyamatainak gyors áttekintése. Rosszul működő illetve szűk keresztmetszetek meghatározása, intézkedés csomag kidolgozása a működés javítására, a végrehajtás folyamatos kontrollja.

Benchmarking

Számos hazai kórház adataira épülő anonim gazdasági adatbázist gondozunk. Klinikai osztályok 45 működési alapadatára támaszkodó mutatószámok alapján összehasonlító elemzés készítése azonos profilú társkórházi osztályokkal. Erősségek és gyengeségek meghatározása, gazdálkodás javító akciók kidolgozása.

Pályázati tanácsadás

Pályázati stratégia kialakítása, forrásvizsgálatok, pályázatírás, pályázati dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmányok. Projektmenedzsment feladatok, projektzárás, teljes körű utógondozás. Auditálás, minőségbiztosítás.

Back To Top